QUÈ ÉS UNA DIDACTISHIRT?

Una Didactishirt és una eina d'acompanyament que posem al servei de tota persona sensible a buscar noves maneres d'entusiasmar a les persones que l'envolten amb la finalitat concreta de millorar en l'ús de la Llengua Catalana.

PENSADA PER ALS PROFESSIONALS DE L'EDUCACIÓ

Està demostrat que per que hi hagi aprenentatge ha d'haver-hi emoció. És per aquest motiu que le mestre ha d'estar preparat per viure experiències amb els seus alumnes que els provoquin reajustaments en el seu mapa.

El mestre i la mestra són sempre un referent pel seu alumnat: són aquells que li mostren el camí. L'infant, des de molt petit, imita el model de l'adult.

Hem de ser conscients de la labor que realitzem: estem formant persones en totes les seves dimensions. És per això que hem de tenir una formació sòlida i un creixement personal continu, ètic i moral, que deixi una empremta positiva a l'alumnat educant en la gratitud i el cor.

Portar una Didactishirt et converteix en un model d'ús de la llengua. Així i tot, cal més que portar una samarreta: és necessària una vinculació emocional amb tots els alumnes; tenir una mirada oberta vers el que necessita cadascú i proporcionar-li-ho d'una manera eficaç. Seria la combinació de l'ús del nostre cos físic amb un saber fer interior encarats a una disposició per l'aprenrentatge.

Ens agrada relacionar les Didactishirts amb les intel·lgències múltiples: la intel·ligència corporal-cinestèsica (ús del llengautge no verbal), la intel·ligència lingüística-verbal (treball de la llengua pròpiament dita), la intel·ligència interpersonal (intercció mestre-alumne i alumne-alumne a dtravés de Didactishirts), la intel·ligència viso-espacial (precerpció visual dels estímuls rebuts)...

Didactishirts és un projecte en moviment!

Us encoratgem a seguir-nos i participar-hi, tot compartint les experiències que viviu a partir de lús de les Didactishirts.